Milieubeleid

StumpBusters is een milieubewuste organisatie. Daarom erkennen we de impact die onze werkzaamheden bij het verwijderen van boomstronken kunnen hebben op het milieu.

Als organisatie streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat we:

  • Ons houden aan alle milieuwetgeving, praktijkcodes en richtlijnen die zijn uitgebracht door toezichthoudende instanties;
  • Alle StumpBusters zijn voorzien van de nodige hulpbronnen, uitrusting, informatie, instructie en opleiding om te voldoen aan de vereisten van dit beleid, in overeenstemming met hun functie.
  • Naar een milieubeheersysteem (EMAS) toewerken in overeenstemming met de vereisten van ISO-norm 14001:2004, zoals gedefinieerd in het kader van onze EMAS.
  • Milieuvervuiling voorkomen door ervoor te zorgen dat we het verwijderen van boomstronken goed beheren.
  • Opdrachten zo veel mogelijk combineren om minder brandstof te verbruiken.
  • Zo efficiënt mogelijk energie, water, materialen en andere natuurlijke hulpbronnen te gebruiken.
  • Ervoor te zorgen dat er rekening wordt gehouden met het milieu bij de aanschaf van machines en goederen.
  • Passende aandacht schenken aan het milieu bij de diensten die we leveren.
  • Alle franchisenemers die betrokken zijn bij het bedrijf aanmoedigen om het milieubeleid te volgen en verder te ontwikkelen.

Alle werknemers en organisaties die voor of namens ons bedrijf werken, worden op de hoogte gebracht van dit beleid. Werknemers en andere organisaties worden geacht mee te werken aan en hulp te verlenen bij de implementatie van dit beleid, en ervoor te zorgen dat hun eigen werkzaamheden, voor zover dat praktisch uitvoerbaar is, uitgevoerd worden zonder risico te vormen voor henzelf, anderen of het milieu.


Uw boomstronk laten verwijderen?

Neem dan vrijblijvend contact op en wij zorgen dat uw boomstronk professioneel verwijderd wordt door een StumpBusters® expert!

Maak een afspraak Bel 088-22 121 66 Whatsapp ons!