Houtsnippers / Mulch

Wat kun je doen met de houtsnippers?

Als een boomstronk gefreesd is, en er alleen houtsnippers over zijn, kunnen die gebruikt worden als mulch of compost. De ontbinding van houtsnippers in de aarde leidt ertoe dat microben stikstof opnemen en de pH-balans verstoren. Hieronder ziet u hoe u in de tuin gebruik kunt maken van de houtsnippers.

Bloembedden

Als het om een kleine boomstronk gaat (een doorsnee van minder dan 20-25 cm) die in een bloembed staat, dan kunt u het freesafval rondstrooien in de omliggende grond en het bloembed gelijkmatig verhogen. Controleer regelmatig de pH om te zien of u stikstof moet toevoegen om de zuurtegraad te verlagen. Als het om een grotere boomstronk gaat en u wilt herplanten, moeten alle houtsnippers verwijderd worden en moet het gat opgevuld worden met verse bovengrond.

Eenjarige en vaste planten lopen grote kans af te sterven als er verse houtsnippers als mulch om ze heen gestrooid worden.

Afgelegen plekken

De hoop houtsnippers en omgewoelde grond kunt u over het gat laten liggen. De natuur zorgt dat die hoop verdwijnt.

Gazons

Als u gras wilt zaaien over het gat waar de boomstronk stond, moet u alle houtsnippers weghalen en er verse bovengrond op aanbrengen. Zo niet, dan zal het zaad niet opkomen en zal de grasmat vergaan.

Hoe kun je de houtsnippers gebruiken?

De houtsnippers kunnen direct gebruikt worden om paden of speelruimtes te bedekken. Houtsnippers ontbinden langzaam en maken de oppervlakte zachter. Als u over heeft, kunt u er misschien een buurman een plezier mee doen. U kunt ze als mulch gebruiken rondom volgroeide bomen en struiken. De zuurtegraad van de houtsnippers hangt af van de boom die gefreesd wordt; houtsnippers van essen, beuken en eiken kunnen waarschijnlijk direct gebruikt worden rondom de bomen en struiken die er al staan, en de houtsnippers van coniferen kunnen gebruikt worden om een Leylandii-haag te mulchen. Zie ook ‘Mulchen’ hieronder.

Om het zekere voor het onzekere te nemen kunnen de houtsnippers gecomposteerd worden en kan de compost gebruikt worden voor de bomen en struiken in de tuin.

Het composteren van houtsnippers

Het composteringsproces is chemisch gezien zeer complex. Deze gids is ontworpen om de amateurtuinier praktische hulp te geven. Er kunnen kleine hoeveelheden houtsnippers aan de composthoop toegevoegd worden, niet meer dan één laag tegelijk, zeker als het vooral uit maaisel bestaat; houtsnippers zorgen voor extra vezelachtig materiaal. De tijd die het duurt voordat houtsnippers veranderen in compost, staat hieronder aangegeven.

  • Drie jaar: Composteer houtsnippers apart.
  • Een jaar: Mengen in een even grote hoeveelheid maaisel of 2,3 kg ureum per 0,75 kubieke meter en laten ontbinden. Zowel het maaisel als het ureum zal voor de nodige stikstof zorgen.
  • Drie maanden: Net als voor een jaar, maar draai de hoop een maand lang elke week ondersteboven en daarna om de twee weken. Blijf genoeg water toevoegen om de hoop vochtig te houden.

Mulchen

Gecomposteerde houtsnippers kunnen als mulch gebruikt worden. U kunt ze het beste rondom bomen en struiken leggen. Aan de kanten kan mulch van gecomposteerde houtsnippers, als die goed wordt aangebracht, onkruid tegengaan en de plantengroei bevorderen, en de bodem vochtig houden en isoleren tegen temperatuurschommelingen. Leg de mulch niet hoger dan 10 centimeter en druk hem aan. Als u bomen of struiken mulcht, moet de mulch tot buiten het bladerdak gestrooid worden en 15 centimeter van de boomstam af liggen.

Als u nieuwe planten in een gazon zet, verwijder dan de grasmat in een diameter van ongeveer een meter wijder dan het gat en voeg de mulch toe zoals hierboven staat beschreven. Als de boom die u gaat mulchen, in een gazon staat, moet u de grasmat niet verwijderen voordat u de mulch aanbrengt, omdat anders de wortels aan de oppervlakte beschadigd kunnen worden.

Hergroei en stenen

Het frezen van de boomstronk sluit hergroei gewoonlijk uit. Maar wilgen, populieren en sommige varianten van de Japanse kers willen nog wel eens terugkomen, soms zelfs nog vijf jaar later. U kent misschien dat verhaal wel van de wandelstok van wilgenhout die in de herfst in de grond werd gestoken, en in de lente wortel had geschoten. Wij bevelen Glyphogan aan als herbicide. Bij het frezen kunnen er stenen en schilfertjes steen op het gazon terechtkomen. Als u het gras gaat maaien, haal dan eerst alle stenen weg; ze kunnen de grasmaaier bot maken en als ze tijdens het maaien wegschieten, kunnen ze mensen en dieren en glas raken.


Uw boomstronk laten verwijderen?

Neem dan vrijblijvend contact op en wij zorgen dat uw boomstronk professioneel verwijderd wordt door een StumpBusters® expert!

Maak een afspraak Bel 088-22 121 66 Whatsapp ons!